Tuinontwerp


Voor een tuinontwerp zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever onze uitgangspunten. Het wordt immers uw tuin.
Na een inventariserend gesprek wordt de tuin ingemeten (afmetingen perceel en woning, hoogteverschillen, bestaande indeling, zonligging, etc). Op basis van deze inventarisatie wordt een schetsontwerp gemaakt welke aan u wordt toegelicht (indien nodig). De ontwerpen worden door ons gemaakt, eventueel in samenwerking met een tuinarchitect. Dit wordt vooraf met u overlegd.

Na bespreking wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp, welke we persoonlijk toelichten en waarbij ook de materialen duidelijk worden overlegd. Hierna maken wij een vrijblijvende offerte, waarin alle werkzaamheden duidelijk worden omschreven en voorzien van een gespecificeerde opstelling van de kosten.

De kosten voor het verzorgen van een schetsontwerp neemt Hagoort Hoveniers voor zijn rekening wanneer opdracht wordt gegeven conform dit schetsontwerp.
Wanneer u alleen kiest voor het maken van een schets- en/of definitief ontwerp, dan worden de kosten hiervan doorberekend. Vooraf worden hierover afspraken gemaakt.

Na uw opdracht wordt -in goed overleg- de startdatum en uitvoeringsperiode bepaald en is de basis gelegd voor uw nieuwe tuin.